Sabadell més Música, música simfònica per a cobla, música de lliure format per a cobla
Josep Vinaròs, Sabadell més Música, Cobla Simfònica Catalana, música simfònica per a cobla, música de lliure format per a cobla

Josep Vinaròs, president

 

Sabadell, més Música és una associació sense ànim de lucre, constituïda per tal de promoure activitats adreçades al foment de la música lliure o simfònica per a cobla.

 

Les diverses activitats que es van realitzant, tenen un comú denominador que és el foment de la música i, especialment, de la música per a cobla.

 

D'antuvi, es cregué molt important disposar d'una cobla d'alt nivell i avui podem dir, amb satisfacció, que la nostra entitat disposa de la Cobla Simfònica Catalana amb direcció del mestre Jordi Molina

 

Per tal d'estimular o reconèixer els valors musicals de persones o entitats que treballen amb els mateixos objectius, es lliura cada any el Premi Nacional Agustí Borgunyó. 

 

 

 

Es fan excursions musicals per Europa amb socis i amics moguts pel seu sentit melòman i de suport a l'entitat. 

 

Els concerts que organitzem arreu, han de ser una ocasió especial per a la divulgació d'obres de reconeguda solvència, esdevingudes de la creació d'importants compositors que han estat enriquint el patrimoni musical català, més enllà de la música popular.

 

Es té amb consideració tota l'obra que va apareixent, fruit de la creativitat dels compositors actuals, dissortadamant programada en poques ocasions.

 

Sabadell, més Música, és una entitat oberta a totes les inquietuds i suggeriments que esdevinguin en benefici de la música. La música no té límits ni confins.

 

MÚSICA SIMFÒNICA O DE LLIURE FORMAT PER A COBLA