Òrgans de govern​​

de l'entitat

Consell assessor

​Llibert Barcons Freixas

Teresa Bernal Bello

 

Lleonard Hereter Quintana

Antoni Peñarroya Trench

Josep Reverter Monbiola

Junta de govern

Presidenta 

Vice-president 

 

Secretària 

 

Tresorera 

 

Comissió econòmica 

 

Comissió producció

Relació ajuntaments

Comissió musical

Suport tècnic


  

Maria Assumpta Vilanova Fàbregas

Josep Batlle Bonastre

Pepita Gil Comas

 

Teresa Estadella Barreiro

 

Joaquim Badia Casas

Josep Ballarà Ferrer

 

Albert Bardolet Mayola

 

Josep Olivella Alier

Genís Sans Cabanach


  

MÚSICA SIMFÒNICA O DE LLIURE FORMAT PER A COBLA

Sabadell, més Música

Mòbil: 607543597

Horari: De dilluns a divendres de 

16 a 20 hores

Cobla Simfònica Catalana

Mòbil: 607543597

Horari: De dilluns a divendres de 

16 a 20 hores