Sabadell més Música, música simfònica per a cobla, música de lliure format per a cobla

Òrgans de govern​​

de l'entitat

​Consell assessor​

​Llibert Barcons Freixas

​Lleonard Hereter Quintana

Maria Rosa Cucurull

Junta de govern

Presidenta 

Vice-president 

 

Secretària 

 

Tresorera 

 

Comissió econòmica 

 

Comissió producció

Relació ajuntaments

Relacions exteriors

Suport tècnic


  

Maria Assumpta Vilanova Fàbregas

Josep Batlle Bonastre

​Pepita Gil Comas

Teresa Estadella Barreiro

 

Joaquim Badia Casas

Josep Ballarà Ferrer

Gregori Sànchez Pèrez

 

Albert Bardolet Mayola

​Teresa Bernal Bello

Genís Sans Cabanach


  

MÚSICA SIMFÒNICA O DE LLIURE FORMAT PER A COBLA