top of page
Sabadell més Música, música simfònica per a cobla, música de lliure format per a cobla

Òrgans de govern​​ de l'entitat

​Consell assessor​

Assumpta Vilanova Fàbregas (Presidenta)

 

Llibert Barcons Freixas

Teresa Bernal Bello

Maria Rosa Cucurull Xicota

​Lleonard Hereter Quintana

​Junta de govern​

Presidenta 

Vicepresident 

 

Secretària 

Tresorera 

 

Vocals

 


 

Assumpta Vilanova Fàbregas

Joan Díaz Morera

​Pepita Gil Comas

Teresa Estadella Barreiro

Joaquim Badia Casas

Josep Ballarà Ferrer

Genís Sans Cabanach


MÚSICA SIMFÒNICA O DE LLIURE FORMAT PER A COBLA

bottom of page