Històric d'activitats de Sabadell, més Música La cobla a l'escola

27-03-15 > Escola Sant Nicolau de Sabadell, 1r d'ESO

 

27-03-15 > Escola Sant Nicolau de Sabadell, 3r i 4t de Primària

26-11-14 > Escola Sant Nicolau de Sabadell, sessió pilot

 

MÚSICA SIMFÒNICA O DE LLIURE FORMAT PER A COBLA

Sabadell, més Música

Mòbil: 607543597

Horari: De dilluns a divendres de 

16 a 20 hores

Cobla Simfònica Catalana

Mòbil: 607543597

Horari: De dilluns a divendres de 

16 a 20 hores