top of page

La cobla a l'escola

 

Divulgació de la música de lliure format per a cobla

a alumnes d'ESO i Batxillerat 

 

Ponent: Maria Antònia Ibáñez, professora de música

1 - Presentació

2 - Els orígens

3 - La cobla

4 - Reforma de Pep Ventura

5 - Instruments de la cobla actual - Imatge i so

6 - Implantació actual de la cobla

7 - Música de lliure format per a cobla

8 - Exemple pràctic - Audiovisual

Please reload

Temari a desenvolupar en sessió única  

MÚSICA SIMFÒNICA O DE LLIURE FORMAT PER A COBLA

bottom of page