top of page

 

 

Els socis de l'entitat seran degudament convocats individualment per correu.

Assemblea general anual de socis

 

Divendres dia 10 de juny de 2022

 

a les 18:30 en primera convocatòria

a les 19:00 en segona convocatòria

 

al saló d'actes del local social de l'entitat: carrer del Jardí, 72-80, de Sabadell

Escola Sant Nicolau

ORDRE DEL DIA

 

1 – Lectura de l’Acta de l’Assemblea anterior

2 – Lectura de les Memòries dels exercicis 2019, 2020 i 2021

3 – Resultat econòmic i estat de comptes dels exercicis anteriors

4 – Informe de la Presidenta

5 – Projectes per a l’any 2022

6 – Pressupost per a l’any 2022

7 – Actualització de la Junta de Govern

8 – Torn de paraules.

 

MÚSICA SIMFÒNICA O DE LLIURE FORMAT PER A COBLA

bottom of page