top of page

 

 

Els socis de l'entitat seran degudament convocats individualment per correu.

Assemblea general anual de socis ordinària i extraordinària

 

Divendres dia 29 de setembre de 2023

18:30h.

 

al saló d'actes del local social de l'entitat, carrer del Jardí, 72-80, de Sabadell

 

Escola Sant Nicolau

Assemblea general ordinària

 

ORDRE DEL DIA

1 – Lectura de l’Acta de l’assemblea anterior

2 – Lectura de la Memòria de l'exercici 2022

3 – Resultat econòmic i estat de comptes de l'exercici anterior

4 – Informe de la Presidenta

5 – Torn de paraules

A continuació, assemblea general extraordinària

 

ORDRE DEL DIA

1 - Dissolució de l'Entitat

 

 

 

MÚSICA SIMFÒNICA O DE LLIURE FORMAT PER A COBLA

bottom of page